Algemeen

 

 

Bezoek- en postadres Stichting De Ster

Stichting De Ster

Baroniestraat 17
1079 PB
Amsterdam

Tel: 020-4281230
Email: info@stichtingdester.nl
Rekeningnummer: NL92 ABNA 0440 4325 45

Routebeschrijving en parkeren

Vanuit Utrecht

Volg A2 richting Utrecht
Houd links aan bij A2/E35 Amsterdam
Na 5,1 kilometer, houd links aan bij A2 Amsterdam-Rivierenbuurt
Na 2,4 kilometer, sla linksaf naar Ring President Kennedylaan Den Haag
Na 420 meter, sla linksaf naar De Mirandalaan
Na 30 meter, sla rechtsaf naar President Kennedylaan
Na 150 meter, sla linksaf naar Baroniestraat
Na 140 meter, aankomst in Baroniestraat, Amsterdam 

Vanuit Amersfoort

Volg A1 richting Amersfoort
Houd links aan bij A1/E231 Amsterdam
Na 2,9 kilometer, houd rechts aan naar Ring-Oost Den Haag
Na 1,8 kilometer, doorgaan naar A10/E35
Na 2,8 kilomete, rechts afbuigen bij S110 Utrecht
Na 230 meter, houd rechts aan naar A2 Amsterdam-Rivierenbuurt
Na 890 meter, houd links aan bij A2 Centrum
Na 730 meter, sla linksaf naar ring President Kennedylaan Den Haag
Na 420 meter, sla linksaf naar De Mirandalaan
Na 30 meter, sla rechtsaf naar President Kennedylaan
Na 150 meter, sla linksaf naar Baroniestraat
Na 140 meter Aankomst in Baroniestraat, Amsterdam 

Vanuit Den Haag/Rotterdam

Volg A4 richting Amsterdam
Houd links aan bij A4/E19 Amsterdam
Na 14 kilometer, sla rechtsaf bij afslag 9 Amsterdam-Buitenveldert
Na 400 meter, sla rechtsaf naar S109 Europaboulevard Rai
Na 240 meter, rechts afbuigen naar S109 Europaboulevard Rai
Na 470 meter, sla rechtsaf naar President Kennedylaan
Na 420 meter, rechts afbuigen naar President Kennedylaan
Na 170 meter, sla rechtsaf naar Baroniestraat
Na 140 meter Aankomst in Baroniestraat, Amsterdam

Vanuit Haarlem/ Alkmaar

Houd links aan bij A9 Amsterdam
Na 7,2 kilometer, rechts afbuigen bij A4/E19 Amsterdam
Na 760 meter, rechts afbuigen bij A4/E19 Amsterdam
Na 1,7 kilometer, houd links aan bij A4/E19 Amsterdam
Na 5,7 kilometer, sla rechtsaf bij afslag 9 Amsterdam-Buitenveldert
Na 400 meter, sla rechtsaf naar S109 Europaboulevard Rai
Na 240 meter, rechts afbuigen naar S109 Europaboulevard Rai
Na 470 meter, sla rechtsaf naar President Kennedylaan
Na 420 meter, rechts afbuigen naar President Kennedylaan
Na 170 meter, sla rechtsaf naar Baroniestraat
Na 140 meter Aankomst in Baroniestraat, Amsterdam

Parkeren

Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Let op! Het is wel betaald parkeren.

De geschiedenis van De Ster

Stichting De Ster is opgericht in het voorjaar van 2005 door drs. Lieve van Geldorp en drs. Fleur Termijtelen. Fleur en Lieve speelden al langer met het fantastische idee om onzekere kinderen een steuntje in de rug te bieden, in een omgeving waar plezier en vriendschap centraal staan. Zij waren ervan overtuigd dat kinderen het meeste leren in een positieve omgeving waarin zij zich veilig voelen en vooral heel veel plezier maken. Na het ontwikkelen van de pedagogische programma's was het in de herfstvakantie van 2005 eindelijk zover. De eerste twee Sterkampen konden van start gaan.

'Als initiatiefnemers kunnen wij alleen maar zeggen dat we wisten dat deze aanpak zou werken, maar dat het zo’n mooi concept zou worden waarbij je iedere keer weer kinderen ziet opbloeien, dat hadden we nooit durven dromen.' 

Een daverend succes

Ouders, kinderen en begeleiders waren het er unaniem over eens. De Sterkampen waren een daverend succes met opvallend positieve resultaten. In 2006 werden daarom niet alleen vijf nieuwe sterkampen gehouden, ook het vervolgtraject Maankamp werd ontwikkeld en beleefde zijn eerste twee edities. Inmiddels nemen er jaarlijks meer dan 300 kinderen deel aan de verschillende vakantieweken van van Stichting De Ster en zijn de programma’s verfijnd aan de hand van ervaringen uit de praktijk en de onderzoeksresultaten.

Het succes van de Ster wordt opgemerkt

De positieve resultaten van de vakantieweken van De Ster blijven niet lang onopgemerkt. In 2006 wint de stichting de de Nationale Kinderkroon van Kinderpostzegels en wordt Sterkamp uitgekozen tot het beste project van 2006. In 2008 wordt De Ster door het Oranjefonds geselecteerd voor het Oranje groeiprogramma. Samen met negentien andere stichtingen krijgt De Ster een opleiding vanuit het Oranjefonds en Mckinsey gericht op financiën, communicatie en professionalisering om nog succesvoller te kunnen worden.Koninklijk bezoekIn 2010 krijgt de Ster een bezoek van de prinses Maxima op initiatief van de prinses zelf. Maxima is nieuwsgierig naar de positieve aanpak van de Ster en wil met haar bezoek meer naamsbekendheid voor de stichting genereren. In hetzelfde jaar lanceert De Ster 'Stay Strong', een vakantieweek voor jongeren van 12 t/m17 jaar. De Ster blijft zich onderscheiden met haar unieke aanpak en krijgt veel aandacht in de media. Mede dankzij de groeie en de consequent bijzonder positieve resultaten wint Stichting de Ster de prijs van Univé.

Sta op tegen Pesten

In 2013 ontwikkelt De Ster ‘Ouders Sta Op Tegen Pesten’. Er worden twee succesvolle pilots in de gemeente Laren gedraaid en de stichting haalt hiermee de finale van de Kroonappels van het Oranjefonds. In 2014 wordt 'Ouders Sta Op Tegen Pesten' ook in andere gemeenten aangeboden om ouders te laten zien hoe ontzettend fijn en belangrijk het is om te kunnen bijdragen aan het zelfvertrouwen van hun kind.

Visie en Missie

VISIE 

Angst is slechte raadgever
We leven in een maatschappij waarin mensen/kinderen met onzekere gevoelens minder ruimte hebben zich te ontplooien dan mensen/kinderen die precies weten wat ze willen. Er is nauwelijks tijd om iets te verliezen, zo lijkt het. Je moet presteren. Je moet studeren, talent hebben, de beste zijn, opletten in de klas. Daarvoor is handig als je goed kunt leren, als je je goed kunt manifesteren in een groep en je vertrouwen hebt in je eigen kunnen. Dit is niet voor elk kind voorhanden. Voor een deel van de kinderen is zelfvertrouwen geen vanzelfsprekend gevoel. Vanuit onzekerheid maak je keuzes die vaak niet leiden tot een gelukkig leven; een leven waarin je de mogelijkheid hebt om keuzes te maken die niet op angst gebaseerd zijn.  Angst is een slechte raadgever. 

Recht op zelfvertrouwen 
De Ster vindt dat kinderen er recht op hebben om te leren dat ze zichzelf volledig kunnen vertrouwen. Want hoe mooi is het om op vroege leeftijd een kind te helpen het zelfvertrouwen te verbeteren en te voorkomen dat ze als een dertiger of veertiger jarenlange therapie nodig heeft om eindelijk het leven kunnen leiden wat hij/zij wil? Zonder angsten? Zo wil de Ster bijdragen aan een wereld waarin meer mensen gelukkig zijn.

 

MISSIE

Een thuis zijn
De Ster wil een thuis zijn voor kinderen die kampen met onzekerheden. Een ideale thuisomgeving is een veilige, warme en plezierige plek waar je als kind jezelf kunt zijn, met al je onzekerheden en tekortkomingen/ met je plussen en je minnen.  Die basisveiligheid creëren we doordat we open-minded, liefdevol en betrouwbaar zijn. 

Thuis op kamp
Onze missie is daarom om kinderen te helpen die in het dagelijks leven belemmerd worden angsten en onzekerheden. We bieden deze kinderen hulp door ze in een veilige omgeving nieuwe manieren van handelen en denken aan te bieden die hen in staat stellen zelfverzekerd in het leven te staan. 

In 2027 jaar heeft Stichting De Ster 10.000 kinderen geholpen om zich zelfverzekerder te voelen zodat ze in staat zijn het leven te leiden dat zij willen. 

Droom van Stichting De Ster

De Ster droomt van een maatschappij waarin kinderen onbelemmerd door angsten zichzelf kunnen en durven zijn. Van een maatschappij waarin je kwetsbaar mag zijn en kinderen zich veilig voelen om te experimenteren met nieuw gedrag dat beter bij ze past dan gedrag gebaseerd op angsten. Een wereld waarin er plek is voor iedereen en waarin mensen elkaar kunnen respecteren en elkaars zwakheden accepteren.

De Ster droomt van een wereld waarin samenlevingen de kracht van kwetsbaarheid institutionaliseren en dat kinderen met hun onzekerheden goed opgevangen worden op scholen en (bij hen) thuis. Een wereld waarin men leeft in de overtuiging dat het succes van één persoon met elkaar bereikt wordt.

En dat uiteindelijk een Sterkamp alleen nodig is, omdat er simpelweg nooit genoeg gelachen kan worden als kind!

Jaarverslagen + gegevens + ANBI + statuten

Stichting De Ster

Baroniestraat 17
1079 PB
Amsterdam

KvK-nummer: 34226935
BTW-nummer (RSIN): 8147.43.419
IBAN nummer: NL92ABNA0440432545
BIC: ABNANL2A

Bestuur:

Fleur Termijtelen - voorzitter
Rob Eijkelenkamp - penningmeester

Raad van Toezicht:

Tijmen Bos - voorzitter
Arvid Steehouwer
Jacqueline Vizee

Beloningsbeleid kantoor, Bestuur en RvT

Directie, psychologen, vrijwilligerscoordinator en hoofd planning en organisatie vallen (deels) onder CAO Social Work.
Het Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen geen beloning voor hun diensten.