Effecten

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam doen wij uitgebreid onderzoek naar de korte en langetermijn effecten van de STERK-formule en onze vakantieweken. Hieronder vind je de resultaten van deze onderzoeken per vakantieweek.

Sterkamp

De kinderen die zijn meegeweest op zijn Sterkamp zijn na zes weken beduidend minder angstig in sociale situaties. Na een half jaar is dat effect niet verdwenen. Daarnaast voelen zij zich sociaal meer geaccepteerd, hebben ze meer zelfvertrouwen, minder sociale problemen en trekken ze zich minder terug uit groepen.

Maankamp

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Maankamp een zeer waardevolle aanvulling is op Sterkamp. Zes weken na Maankamp is het gevoel van eigenwaarde, de sociale acceptatie en de gedragshouding significant sterk toegenomen en de sociale angst is significant sterk afgenomen. Daarnaast geven ouders aan dat de internaliserende en externaliserende problemen en de problemen met betrekking tot sociale acceptatie significant zijn afgenomen. Na een jaar zijn deze positieve effecten niet verdwenen.

Sterk ID

Uit het onderzoek komt naar voren dat 10 weken na Sterk ID, de sociale angst significant is afgenomen. Bovendien voelen de jongeren zich competenter op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshoudingen en schoolvaardigheden. Daarnaast is het gevoel van eigenwaarde en de sociale acceptatie duidelijk toegenomen. Ook ouders geven aan dat provocerend gedrag en het teruggetrokken gedrag is afgenomen. Het onderzoek naar de lange termijn is nog in volle gang.

Stay Strong

Stay Strong is onderwerp van het wetenschappelijk onderzoek van dit en volgend jaar.