Tips voor als je kind alleen naar school wil fietsen

Het is als ouder best spannend als je kind alleen naar school wil fietsen. Het is een mooie stap in de weg naar volwassenheid, maar er zijn ook risico’s aan verbonden.

Het zelfvertrouwen van je kind groeit op moment dat je hem/haar nieuwe uitdagingen aan laat gaan zoals alleen naar school fietsen of alleen boodschappen doen. Je zegt in zo'n geval indirect: Jij mag dit alleen doen, omdat je het kan. Daarnaast krijgt een kind dagelijks een goede portie lichaamsbeweging en als ze met vriendinnen fietst, heeft ze een super gezellige tijd. Het blijft een lastig vraagstuk, maar met de juiste afspraken en een goede voorbereiding kunnen vele problemen voorkomen worden.

Maak duidelijke afspraken

1) Laat je kind alleen naar school fietsen als ze opgehaald en afgezet wordt door vrienden/vriendinnen. Als dit een keer niet kan omdat iemand ziek is, dan wordt je kind gebracht of opgehaald.
2) Op moment dat je kind een stuk alleen moet fietsen omdat jullie te ver weg wonen, maak dan de afspraak dat jij je kind brengt en ophaalt tot het punt waar hij/zij heeft afgesproken met haar vrienden/vriendinnen.
3) Laat je kind niet met een i-pod op fietsen. Door de muziek krijgt een kind de geluiden van het verkeer niet mee en kan het zijn/haar concentratie verliezen en dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren.
4) Laat je kind niet met meer dan 2 jongeren naast elkaar fietsen. Omdat dit een lastig te controleren afspraak is, kan he afspreken dat je kind met een even aantal naar school fietst. Het liefst 4 kinderen.
5) Geef je kind een mobiele telefoon mee, zodat ze altijd kan bellen als dit nodig is.

Als een kind weet waarom een bepaalde afspraak belangrijk is, zal hij/zij eerder geneigd zijn zich aan de afspraken te houden. Daarom is het goed om per afspraak uit te leggen waarom je deze afspraak maakt.

Wees goed voorbereid

Door samen met je kind goed voorbereid te zijn, kan je jouw kind zo veilig mogelijk naar school laten fietsen.

  1. Is de fiets in orde? werken de remmen goed? Heeft de fiets goede verlichting in het donker?
  2. Is je kind goed zichtbaar: fluo-materiaal overdag en lichtweerkaatsers in het donker.
  3. Teken op een groot vel papier de route van thuis naar school, met alle kruispunten die ze onderweg tegen kan komen. Bedenk samen wat de veiligste route naar school is en spreek af dat dat de route is die je kind mag fietsen.
  4. Leg aan je kind uit welke lastige situaties hij/zij onderweg tegen kan komen en geef deze duidelijk aan op jullie kaart. Denk hierbij aan het verkeer, een groep vervelende jongeren of een vervelende man etc.. Bedenk samen oplossingen voor iedere lastige situatie. Zo vergroot je het oplossingsvermogen van je kind en zorg je ervoor dat hij/zij voorbereid is op moment dat hij/zij in een lastige situatie terechtkomt. 

Als ouder ken je een kind het beste en jij kan het beste inschatten hoe gevaarlijk de route is die hij/zij moet fietsen. De uiteindelijke beslissing kan dan ook enkel gemaakt worden door jou als ouder.