directeur stichting de ster

Terug op het honk

Directeur Fleur Termijtelen richtte ruim 11 jaar geleden samen met Lieve van Geldorp stichting De Ster op. In de afgelopen elf jaar is Fleur er ook een tijdje tussenuit geweest. Tot ongeveer 7 maanden geleden. 

Je bent nu ruim een half weer aan het werk bij De Ster nadat je er jaren niet geweest bent. Hoe vind je dat het gaat?
“Goed. Het is fantastisch om te zien dat veel hetzelfde is gebleven. Het mooiste om te zien vind ik dat de bevlogenheid waarmee Lieve van Geldrop en ik De Ster ruim 13 jaar geleden hebben opgericht, nu wijdverbreid is. Zoveel mensen hebben het Stervirus nu. Het idee is letterlijk aan de keukentafel bedacht door ons tweetjes en nu zijn er vrijwilligers die gewoon vakantiedagen opnemen om onbetaald kinderen te mogen helpen!
De Sterkamp sparkle is doorgegeven en we hebben al duizenden kinderen geholpen. Het is heel mooi om dat te ervaren. Het voelt als een mega voorrecht dat ik hier terug ben”.

Wat is er veranderd?
“De kampen zijn veelal hetzelfde gebleven. Ja, er zijn natuurlijk wat grappen en spelletjes bij gekomen en anderen weer eraf. Maar er is ook ontzettend veel geprofessionaliseerd en verbeterd, zoals de opleiding voor de vrijwilligers, het kantoor en de hele organisatie: alles wat er achter de schermen gebeurt.
Maar de context waarin De Ster nu opereert is ook veranderd. Vroeger was het woord 'pesten' bijvoorbeeld uit den boze om te gebruiken. Dat was taboe. We moesten er alles aan doen om dat woord te vermijden. Nu kunnen we er gewoon over praten en is er zoveel aandacht voor via tv, social media etc. Daardoor kunnen we onze boodschap beter overbrengen.

Ook hebben we meer kortingsplekken dan voorheen. Maar zorgverzekeraars vergoeden ook minder. We zouden meer erkenning willen van zorgverzekeraars. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we vergoed zouden worden vanuit het basispakket!
Vanuit het oogpunt dat elk kind recht heeft op zelfvertrouwen is dat ook niet zo’n gekke gedachte. Ik zie het nog wel als een uitdaging om zorgverzekeraars te doen inzien dat het op jonge leeftijd aanpakken van gebrek aan zelfvertrouwen, goedkoper is op de lange termijn. Ik zie zoveel dertigers en veertigers die jarenlange individuele therapietrajecten ingaan omdat ze in hun jeugd te weinig basisvertrouwen hebben meegekregen. Hoe mooi is het om in de kindertijd dat (zelf)vertrouwen al mee te geven?! Kinderen met meer zelfvertrouwen doen het beter op school, halen hun diploma’s, maken meer kans op de arbeidsmarkt, zijn minder geneigd uit te vallen of zelfs af te glijden naar bijvoorbeeld de criminaliteit. Zelfverzekerde kinderen kosten de maatschappij uiteindelijk minder dan onzekere kinderen”.

Wat is de koers van De Ster met jou aan het roer?
“We willen veel meer kinderen gaan helpen. Ons doel is om in 2027 10.000 kinderen te hebben geholpen door middel van de kampen. Er zijn duizenden kinderen met onzekerheid. En niet iedereen is geschikt voor Sterkamp, daarom willen we ons bereik vergroten met andere middelen dan alleen vakantiekampen. Ook willen we ons meer op scholen laten zien, daar zijn we tot nu toe te weinig zichtbaar”.

Waar is De Ster over 10 jaar?
“Over tien jaar denk ik dat de aard van de problematiek weer veranderd zal zijn. Denk maar aan toevlucht die cyberpesten neemt momenteel, daar wisten we 10 jaar geleden ook nog niets over.
Maar ons doel blijft dat kinderen die in de toekomst meegaan op een van onze vakantiekampen met meer zelfvertrouwen thuiskomen en ze de rest van hun leven tegemoet stappen met een goede basis! Daar is het ons nu om te doen en over tien jaar zeker ook nog”.

 

Tekst- Chulah Berkowitz