taboe op onzekerheid kinderen

Taboe op onzekerheid kinderen

Amsterdam, 23 maart 2017  - Ruim 10% van de ouders die hun kind op een vakantie van De Ster mee laat gaan, ervaart schaamte dat hun kind meegaat en is bang dat hun kind een stempel opgedrukt krijgt door de omgeving. Dit blijkt uit een onderzoek onder ouders van kinderen die deelnamen aan een Ster vakantiekamp.

Ook ervaart bijna een kwart van de ouders een drempel om laagdrempelige zorg te zoeken zoals een vakantiekamp met sociale vaardigheidstraining. Met een inschrijving voelen ouders dat ze erg benadrukken dat hun kind een probleem heeft en dit staat ze tegen. Ook is er angst dat deelname aan kamp als een stigma ervaren wordt door het kind zelf en door anderen.

Verder geeft 17,7% van de ouders aan alleen intimi te vertellen over de deelname van hun kind aan kamp en 16,6 % geeft daarbij aan zich zorgen te maken over het oordeel van anderen over hun kind.

Stichting De Ster vindt deze score zorgwekkend. Ondanks dat het merendeel van de ondervraagden geen problemen ervaart met de inschrijving en deelname, is een taboe op een afwijkende ontwikkeling zoals onzekerheid bij kinderen nog steeds zichtbaar.

Directeur Fleur Termijtelen: ”Het blijkt dat normafwijkend gedrag van een kind als bedreiging wordt ervaren voor sociale acceptatie. Een maatschappelijk probleem als pesten, waar al jarenlang ongelooflijk veel aandacht voor is, zal niet worden opgelost als een onderliggend taboe op normafwijking niet aanschouwd en omarmd wordt. Zo lang onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen niet als normale verschijnselen in de ontwikkeling van een kind beschouwd worden, blijft het zoeken naar en accepteren van laagdrempelige hulp voorbestemd aan hen die durven. Zo lopen een heleboel kinderen de kans mis op meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie.”