week tegen pesten

Stuur gepeste kind en pester samen op kamp

 Kindervakantiekampen zijn een aanvulling op de zorg van ouders en scholen

Niet alleen het kind dat gepest wordt is gebaat bij een kinderkamp voor sociale vaardigheden, ook het kind dat pest kan mee op kinderkamp. Dat stelt Martijn Jaspers leerkracht aan groep 8. Zelf ging hij meermalen mee als begeleider op een kinderkamp. “Een kind dat pest doet dat niet omdat hij zo lekker in zijn vel zit”, aldus Jaspers. Deze week start de week tegen pesten. De recent verkozen kinderombudsvrouw Margarite Kalverboer geeft aan dat pesten nog lang niet voorbij is en dat “Vanwege tijdgebrek en economische belangen hulpverlening snel en oppervlakkig gaat“. (Parool, 13 sept. 2016). Op de basisschool wordt volgens de nieuwste cijfers 10 procent van de leerlingen 1 keer per maand of vaker gepestDat is minder dan dan een paar jaar geleden. Toch kan er nog niet gesproken worden van een dalende trend. 

Martijn vindt dat docenten moeten weten van het bestaan van dergelijke kinderkampen. Zo’n kamp haalt kinderen uit hun dagelijkse context waarin de pesterijen plaatsvinden. Om vervolgens een week lang intensief te werken aan je zelfbeeld en je bewustwording van jouw gedrag op anderen. “Het is haast onmogelijk om dat in een schoolse situatie voor elkaar te krijgen”.

Kinderkampen gericht op het boosten van het zelfvertrouwen van kinderen zijn bewezen effectief. De kampen zijn bedoeld voor kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken omdat ze gebukt gaan onder een laag zelfbeeld, gepest worden op school, zelf pesten of zich eenzaam voelen. Na elke schoolvakantie begint hele proces van groepvorming in de klas opnieuw. Dat biedt elke keer weer nieuwe kansen.

Rol ouders en scholen
De rol van ouders en scholen is heel belangrijk, maar de druk op beiden is erg groot. Ouders hoeven hun kind niet in hun eentje op te voeden. Voor een kind helpt het niet direct als een ouder zegt dat je geweldig bent. Scholen kampen met de prestatiedruk van het opbrengstgericht onderwijs waardoor er weinig tijd is om kinderen in de strubbelingen van hun ontwikkelingen bij te staan. De kindervakantiekampen zijn daarom een aanvulling op onderwijs en opvoeding. De kids worden uit hun dagelijkse context gehaald en in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen wordt er in alle warmte en veiligheid een appel gedaan op hun sociale vaardigheden.

Onderzoek
Ook op de lange termijn zijn de resultaten van een kamp bewezen effectief: Kinderen zijn minder angstig; ervaren meer gevoel van eigenwaarde; de sociale acceptatie en de gedragshouding zijn significant sterk toegenomen; de sociale angst is significant sterk afgenomen. Bovendien voelen de jongeren zich competenter op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshoudingen en schoolvaardigheden. Zo luidt het jaarlijks wederkerend onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 

-Door Chulah Berkowitz