Ruimte maken

Directeur Marieke van den Berg geeft het stokje door

Van nature richt ik mij op wat ik mijn kinderen bij kan brengen. Dat ik ook veel van mijn kinderen kan leren bleek deze zomer maar weer tijdens een rondreis in Schotland.

De Schotse weersomstandigheden riepen bij mijn kinderen slechts de vraag op welke kleren ze aan moesten. De regen beïnvloedde hun humeur absoluut niet. Terwijl ik druk doende was met balen dat ik mijn voorgenomen plannen moest aanpassen, waren zij allang al weer bezig met wat wèl kon. Mijn irritatie was voor hen vervelender dan het slechte weer. De reis werd een stuk leuker toen ik stopte met plannen en het aan de kinderen over liet. De focus ging van 'wat moeten we gezien hebben' naar 'waar hebben we nu zin in'. Volgens professor Soenens, ontwikkelingspsycholoog van de universiteit van Gent heb ik met dit besluit ruimte gegeven aan de autonomie van onze kinderen. Ik ondersteunde hun groei door ze ruimte te geven en niet onnodig ruimte in te laten leveren.

Check. Mooi. Punt gescoord qua opvoeden. Nog belangrijker vond ik het inzicht wat deze reis en dit besluit mijzelf bracht: ruimte geven is essentieel voor ontwikkeling. En dat geldt een leven lang. Dus ook voor mij!

Toen ik 2,5 jaar geleden het directeurschap overnam van oprichter Lieve van Geldorp voerden we een prachtig gesprek. Ik vroeg haar of 'haar Stichting De Ster' een jongen of een meisje was en of ze ook een leeftijd kon noemen. 'Een meisje van zestien' zei ze vastberaden. Samen onderzochten we wat 'meisjes van zestien' dan nodig hebben. Dit vertaalde ik in een bedrijfsvoering die ik de afgelopen 2,5 jaar met veel plezier heb uitgerold en doorgevoerd.
Het 'meisje van zestien' is nu een 'stevige jonge dame van achttien'. Tijd dus voor bezinning en reflectie wat deze dame nú nodig heeft. Ruimte. Voor De Ster, maar ook voor mijzelf en mijn eigen ontwikkeling.
Met veel plezier en liefde heb ik de afgelopen 2,5 jaar met een bevlogen team gewerkt aan ontwikkelingen die geleid hebben tot een nieuw en stevig fundament.

Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om elk jaar meer kinderen te helpen én dat we meer kinderen kunnen meenemen van wie de ouders de bijdrage zich niet kunnen veroorloven. Na elke week ontvangen wij zoveel positieve reacties van ouders en kinderen, die raken mij telkens weer.

Fleur Termijtelen en Lieve van Geldorp stonden beiden aan de wieg van Stichting De Ster. Het is mooi en bijzonder dat ik het stokje weer mag overdragen aan één van de oprichters.
Ik wens Fleur, mede ook namens Lieve van Geldorp het allerbeste. Zodat zij er voor kan zorgen dat er de komende jaren heel veel kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

De komende tijd zal ik mij richten op mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Vanuit onze visie en ervaring weet ik hoe groot de impact van theater op de ontwikkeling van kinderen is. Daarom ga ik mij via Stichting OTO inzetten om theater als vast onderdeel op het jaarplan van onderwijs te krijgen. Het doel is om er voor te zorgen dat elk kind in Nederland minimaal 1 x per jaar een voorstelling ziet. Een belangrijke stap is om een platform te ontwikkelen waardoor juffen en meesters zelf heel eenvoudig voorstellingen kunnen boeken: www.theaterinschool.nl

Uiteraard blijf ik de Ster volgen. We komen elkaar vast nog eens tegen.

 

Hartelijke groet, 

Marieke van den Berg