intake gesprekken zijn weer begonnen

De intake gesprekken zijn weer begonnen

De koekjes, limonade, thee en koffie zijn weer uit de kast getrokken. De ontvangstruimte is netjes opgeruimd. En de Ster psychologen staan de trappelen: de intakes  zijn begonnen! Dat betekent dat ouders en kinderen hier op bezoek komen op kantoor. Gezellig!  Maar wat is een intake gesprek eigenlijk en wat gebeurt er tijdens zo’n gesprek? We vroegen het Merel Nederend, psycholoog bij De Ster (rechts op de foto).

Merel: ”Na een telefonische kennismaking, nodigen we altijd ouders en kind samen uit op het kantoor bij Stichting De Ster. Vooral om elkaar beter te leren kennen. Gaat zoon/dochter het kamp leuk vinden? Zal hij of zij er iets aan hebben? Om die inschatting goed te kunnen maken is dit moment belangrijk om zoon/dochter beter te leren kennen. En voor het kind en de ouders is er ruimte om meer over kamp te horen en alle vragen te stellen”. 

Vragenlijsten
“Op het intakegesprek vult het kind 2 vragenlijsten in. Eén over sociale angst: in hoeverre is hij of zij bezig met wat anderen van hem/haar vinden. En een lijst over competentiebeleving: in hoeverre is hij of zij tevreden over zichzelf op bepaalde gebieden. Ook vragen we het kind of hij of zij al doelen heeft en zelf weet waar hij/zij aan zou willen werken op kamp. We denken hier al concreet na over hoe we dit op kamp kunnen aanpakken zodat het een effectief kamp wordt”.

Om wat voor doelen gaat het dan?
“Nou, vindt hij of zij het bijvoorbeeld spannend om niet thuis te slapen, dan weten we dat we hier op kunnen letten op kamp. Of als we van tevoren al weten dat er waarschijnlijk heimwee gaat zijn,  dan kunnen we de mentor alvast trainen in hoe hier het beste mee om te gaan. Ook wordt hier al gekeken naar wat een kind zou kunnen leren op kamp enmaken we alvast aantekeningen die de mentor zal krijgen op kamp. Het ene kind leert bijvoorbeeld heel goed door te kletsen en gedrag te mogen snappen. Een ander kind leert vooral door te oefenen en te DOEN. Hoe meer we weten van tevoren, hoe beter we een kind kunnen begeleiden op kamp”.

Spannend
“We horen vaak bij het telefonische kennismakingsgesprek dat een kind het heel spannend vindt of nog niet zeker weet of hij/zij het wel leuk vindt. Na 45 minuten op kantoor hebben kinderen al een veel beter idee wat we doen. Ze proeven de sfeer, kijken foto's terwijl ze wachten en mogen al hun vragen stellen. Dit stelt vaak gerust en maakt ook heel vaak juist heel enthousiast. Ik heb kinderen veelal met een grote glimlach uit het kindgesprek zien lopen. En voor ouders ook fijn om te weten waar je kind een week heen gaat”.

Hoe verloopt een intakegesprek?
“Bij binnenkomst kletsen we even kort en dan splitsen we al snel op. Ouders gaan in gesprek en kind gaat in de kamer daarnaast eerst 2 vragenlijsten maken en daarna kletsen over kamp. Dan wordt er lekker veel verteld over kamp. Een kind kan hier alle vragen kwijt. In de tussentijd zijn ouders ook in gesprek. Ze geven meer informatie over het kind en krijgen zeker ook informatie over het kamp. Zo kijken we samen of we denken dat het kamp leuk gaat worden en of het kind er iets aan zal hebben”.

Vind je het leuk dat ze weer beginnen?
“Yes! Dit is echt weer het begin van Sterkamp 2017. Het is onwijs leuk om kinderen en ouders enthousiast te mogen maken over sterkamp waar ik zo trots op ben. Dit kost me heel weinig moeite omdat ik er zo enthousiast over ben. Een intake gesprek zie ik als een soort puzzelen: samen met de ouders uitvogelen waardoor bepaalde dingen niet lukken bij hun kind. En om zo te bedenken wat we op kamp specifiek voor dit kind kunnen aanbieden. In ons algemene dagprogramma leren kinderen al onwijs veel, maar het is en blijft de uitdaging om voor elk kind erachter te komen wat hij of zij specifiek nodig heeft”.

Heb je ooit wel eens een heel bijzonder intakegesprek meegemaakt?
“Ik vind het eigenlijk heel cliché, maar alle intakegesprekken zijn heel bijzonder. Ik vind het altijd weer een eer dat ouders het vertrouwen bij ons neerleggen om een week voor hun kind te mogen zorgen. Ik besef me goed dat dit niet niks is. Voor sommige ouders is het ook best spannend om hulp te gaan zoeken. Vaak is er eerst een tijd overheen gegaan voordat ze deze stap nemen. Dat wij worden gezien als een plek die het gezin kan helpen, vind ik heel mooi en doe ik graag.

Het meest bijzonder vind ik als ik hoor dat ouders bij ons komen door andere hulpverleners. Dan is er al hulp ingezet en is het plan om aanvullend mee te gaan op kamp. Sterkamp onderscheidt zich door het feit dat we op kamp gaan en dus heel veel concrete oefenmomenten hebben waardoor we zien dat kinderen veel stappen zetten. Mooi om op die manier samen te kunnen werken met hulpverleners”.

-Door Chulah Berkowitz