Bedplassen

Sommige kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 ervaren een terugval in hun zindelijkheid. Dit is geen ramp, maar probeer wel zo snel mogelijk te achterhalen wat de oorzaak is. 

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen in deze leeftijd 's nachts weer in bed plassen. We hebben een aantal reden op een rijtje gezet.

 • Het kan zijn dat er in de afgelopen tijd iets is voorgevallen thuis, op school of met vriendjes.
  Het is goed om je dit af te vragen, want het is bekend dat kinderen weer gaan bedplassen gedurende een voor hen spannende gebeurtenis, bijvoorbeeld de geboorte van een broertje/zusje, sinterklaas, verjaardagen, logeerpartijen, spanningen thuis of op school. Op zo’n moment is het goed om met je kind te praten over de lastige situatie en samen oplossingen te zoeken. Dan zul je zien, dat het bed binnen de kortste keren weer droog is.
   
 • Buitensporige eisen vanuit school of de leerkracht van je kind, het overdreven moeten presteren, kan ook leiden tot een terugval in bedplassen.
  Er wordt vaak na de vakantie een aanzienlijke toename van bedplassen waargenomen. Op zo’n moment is het belangrijk om contact op te nemen met de leerkracht en samen te bekijken hoe jullie de werkdruk kunnen verlagen of angsten met betrekking tot schoolprestaties weg kunnen nemen bij je kind. Hierbij staat natuurlijk de vraag centraal: 'Wat is het allerergste wat er kan gebeuren?' en dat blijkt altijd enorm mee te vallen.
   
 • Vermoeidheid kan er ook voor zorgen dat een kind niet droog wordt of droog blijft. Dus hup, vroeg naar bed!

Hoewel het natuurlijk super vervelend is als je kind weer in zijn bed heeft geplast, vooral op het moment dat de kinderen naar school moeten, jij naar je werk moet en er ook nog ontbeten moet worden. Toch is mijn tip: blijf lachen en maak geen verwijten. Dit zou nog meer stress kunnen veroorzaken waardoor het bedplassen in stand gehouden wordt. En dat is nou net niet iets wat je  wil!